GET IN TOUCH

Đây là series về lập trình của mindX - trường học lập trình và công nghệ. Tất cả những kiến thức hay ho và hữu ích, nhưng bài viết giới thiệu hay đơn giản chỉ là những câu hỏi rất đỗi thiết thực cũng trở thành một chủ đề đáng để phân tích. Đội ngũ mindX Teacher hi vọng đây sẽ là nguồn cảm hứng cho tất cả các bạn đang theo đuổi ngành Công nghệ, nuôi dưỡng đam mêm và không ngừng học hỏi, phấn đấu.

image.png

Liên hệ (#getintouch)